contact-kutugeraho albums-imizingo
At Least One Song Per Month!!!
Newly put songs!
Noheli Shimirwa Bikira Mariya Noheli Shimirwa Bikira Mariya
Uri Mwiza Mubyeyi Uri Mwiza Mubyeyi
Shimagizwa Mwari wa Siyoni Shimagizwa Mwari wa Siyoni
Kundwa Mariya mwiza Kundwa Mariya mwiza
Mugisha udakama Mugisha udakama

             Hamagara:+250788769426

              Sonorisation y'iminsi mikuru! you are welcome
             Hamagara:+250788508853

Mass
Feasts Entertainment Wedding Instru & Piano Choruses Mary Sacerdotal Advent

Mass

Ndagiwe n'umushumba uhoraho Ndagiwe n'umushumba uhoraho
Ps23-Album:SINGIZWA
Akira Dawe Akira Dawe
Offertory
Reka njimire Nyagasani Reka njimire Nyagasani
Ikigoyi
Tuzindukiye iwawe Tuzindukiye iwawe
Introit
Pain des merveilles Pain des merveilles
Communion
Urumuri Urumuri
Post comm
Dawe uri mu ijuru Dawe uri mu ijuru
Pater
Dawe uri mu ijuru-b Dawe uri mu ijuru-b
Pater
Imana nisingizwe mu ijuru sol_min Imana nisingizwe mu ijuru sol_min
Gloria